Азбучна история на българите

Българският eзик и ползвани традиционни съкращения