Азбучна история на българите

Азбучна история – уводни статии

Тази книга е предназначена за обикновения читател, въпреки че съдържа научен исторически материал, или именно заради това. За историците тя ще бъде интересна с научната си стойност. А непредубеденият четец може да я приема като един съвременен, модерен разказ, съставен от отделни елементи, хиляди разнородни и разноцветни частици – като мозайка, които имат обща изходна база – българската история, съдържаща множество загадки и тайни, неизследвани бели петна и крити до сега истини. Тези части са късчета от един голям пъзел, всяко от които е отделно действащо лице със своя неповторим характер, място в Света и житейска мощ, и когато той бъде прочетен и съставен, ще изрисува образа на България и на Българския народ.
Защото има две различни истории, които до някъде и понякога се припокриват, но все пак са различни. Едната е историята на българските земи, тези, в които живеем от векове и до днес. Другата е историята на българския народ, а тя започва преди 7800 години (5792 г. пр. Хр.) в Западна Азия и продължава от края на ІІ век преди Христа в Источна Европа. Когато подредиш частиците на втората, ще откриеш, че образът на българите се крие в земите и народите на цяла Източна Европа; и в много от елементите на древната Западна Азия, запазени до определена степен и в съвременната.

АЗБУЧНА ИСТОРИЯ НА
БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
от 5792 г. пр. Хр. до днес, от
ЗИУСУДРА (НОЙ) и СИМ
до ФРУЖИН, БОРИС ІІІ и ХХІ век,
в статии и карти

*

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА
КУЛТУРА И БИТИЕ
ВЪРХУ ФОНА НА РАЗВИТИЕТО НА
СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ОТ ПОТОПА (13 500 г. пр. Хр.),
КУЛТА КЪМ АН (8300 г. пр. Хр.),
КУЛТА КЪМ ТАН (ТАНГРА),
БИБЛЕЙСКИЯ ПОТОП (5600 г. пр. Хр.),
КУЛТА КЪМ МИТРА (5508 г. пр. Хр.)
И ЗАРАТУСТРА (1 500 г. пр. Хр.),
ДО БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ

*

КРАТЪК ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
НА ДРЕВНО-БЪЛГАРСКИТЕ ДУМИ
В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,
в славянските и в някои други езици

*

БЪЛГАРИТЕ – ЦИВИЛИЗАТОРИТЕ НА
ИЗТОЧНА ЕВРОПА (от ІІ-І в. пр. Хр.)
И РОДИТЕЛИ НА ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ДЪРЖАВИ ОТ ІХ ВЕК НАСЕТНЕ

*

БЪЛГАРСКАТА ДОКТРИНА

*

ДИЧО ДИЧЕВ – ЯКОБСОН-СКАВРОНСКИ

* * * * *

* * *

на сина ми Марий,
на сина ми Росен,
на приятелите ми, защото ме подкрепяха,
и на неприятелите ми,
на тези които обичам,
на Българският цар,
на българите,
на България

* * *

с благодарност към учителите ми по история
г-жа Котова, 6 ОУ “Граф Игнатиев”, София;
г-жа Арабова, 21 СПУ “Хр. Ботев”, пл. “Баба Неделя”, София;
проф. Димитър Овчаров, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”;

* * *

*

* * *

Да се разграничим, за да се обединим,
защото Бог вижда всичко.
И ако някой използва написаното
в тази книга
за користни цели или
да нанася вреди,
ще го постигне това,
което той е замислял
за другите.

Но Бог вижда всичко
и ако, който и да е –
водач или следовник,
владетел или жител,
свободен или робуващ –
използва написаното
в тази книга
за друго
освен да създаде добро,
той ще бъде наказан.
А Бог вижда всичко –
истината и коварството,
интригата и клеветата,
измислицата и користта –
и ако някой,
който и да е,
използва написаното тук
за друго,
освен да създаде добро
или да съхрани доброто
и да подкрепя любовта
и разбирателство между хората,
както Бог иска това от Човека,
той ще бъде настигнат
от възмездието на ощетените.

Защото Бог вижда всичко.

* * *