Азбучна история на българите

България в Европа (1), карти и образи І-ХХІ в