Азбучна история на българите

Съдържание буква „А“

За всички статии от буква „А“ натиснете ТУК

буква „А“ (чуждиците са отбелязани със звездичка: *)

1. А (1) – “първа, начална; начало, първост, започване”;
2. Аба
3. Абагар
4. Абаджия
5. Абакан (1, 2)
6. Абарис (Бореи, Хипер-бореи, Древните българи)
7. Абатур
8. Абдал
9. Абдалах* (Микаил Бащу, Волжка България)
10. Абие
11. Аблан (Яблян)
12. Або
13. Абракадабра*
14. Абхазец
15. Ава (1-3)
16. Аваба (Авава, Авитохол, Максимин I, Мицо)
17. Авава
18. Авари (Авар)
19. Аварис (срв. Авар; вж. Келти; вж. Секененре)
20. Аверия (Авари, Аварски хаканат)
21. Авва
22. Август
23. Авдан-Дуло (Аудан-Дуло, Атила)
24. Авдан-Съръ (Чуваши)
25. Авджия
26. Авел
27. Авер
28. Авеста
29. Авилон
30. Авити (Явити, Явявам)
31. Авитохол
32. Авицена
33. Авли
34. Авлига
35. Авлия
36. Аврадака
37. Авракома (VI-V в. пр. Хр.; вж. Дарий I)
38. Аврово (Яврово)
39. Авсен*
40. Авува
41. Агаряни (Измаилтяни)
42. Агата (X-XI в., Самуил)
43. Агидел (Ак-идел)
44. Агне
45. Ад
46. А-да
47. Адам (Азъм)
48. Адата (1, 2)
49. А-де
50. Аде (Хайде)
51. Адет (Нрав)
52. Аепа (Аспа)
53. Аеций (390-454)
54. Азам (Азъм /3/)
55. Азар (1, 2; Азарахш; Хазар)
56. Азара
57. Азарбайджан (Азърбайзжан, Азар)
58. Азаргошасп (Балх, Балг)
59. Азбука
60. Азгул (Половци, Полтава, Балтавар)
61. Азов (Азовско море, Азот)
62. Азъм (Аз, Адам, Азам, Азът)
63. Ай (1-5)
64. Айа
65. Ай-ба
66. Ай-бат (1-3)
67. Ай-дара (Айдар)
68. Айван
69. Айдар (1, 2)
70. Айде (Хайде)
71. Айрян (Айран)
72. Айшма
73. Ак
74. Ак Булгар (срв. Кара Булгар)
75. Ак Идел (Акидел)
76. Ак-су (Изток-река)
77. Ака (1, 2; Ока)
78. Ака-Джар (Керч в Крим; вж. Джир, Ростов)
79. Ака Мана (Зла Мисъл)
80. Акин
81. Акинак
82. Акиндин (пр. 1310-1348)
83. Ако
84. Акре (Калиакра)
85. Аксакал (старейшина, мъдрец у Сабаните)
86. Аксу (срв. Окса – Амударя)
87. Акула
88. Акъл
89. Ала (1-3)
90. Алабак (рид в Зап. Родопи)
91. Ала-Бала
92. Алабаш
93. Алавив (пр. 378 – сл. 420; Алиб-бат; Булимир)
94. Аладжа (1, 2)
95. Алай
96. Алама (1267 – сл. 1584 г., волж.-бълг. царски род)
97. Аламир („султан“; по Микаил Бащу /ок. 819-900/)
98. Алан (1-3)
99. Алани (1-3; Хайлан-дури, Оногон-дури)
100. Аларих I* (391-410)
101. Алатей (Алавив)
102. Алатур (1, 2)
103. Алах* (в.-бълг. Аллах)
104. Алачик Уба (дн. Лисково, Нижни-Новгородско)
105. Алаша (московския княз Иван IV Грозни)
106. Албански българи (1, 2)
107. Албена (бълг. ж. име)
108. Алвар (Алавив)
109. Алдимир (XIII-XIV в., Елтимир)
110. Алдимир (1-4)
111. Алдомировци (пр. XVI в.)
112. Александрия Есхата („Накрая на Света“)
113. Александър (името има различия с елинското)
114. Александър Асен (ХII-XIII в.)
115. Александър IV Македонски (323-305 г. пр. Хр.)
116. Александър Шишман Асен (1395-1421 117. Алексий (срв. Александър, Алусиан и др.)
118. Алексий Слав (XII-XIII в., Слав /2/)
119. Алем (месец в Древно-българския календар)
120. Алем-Дилом (др.-българска дата)
121. Алип-би (Алавив – пр. 378-421 г.)
122. Алилуя*
123. Алингар
124. Алино
125. Алище (Халище)
126. Аллах (Алах)
127. Алмаз (Елмаз)
128. Алмазената планина (др.-български топоним)
129. Алмас (название за див горски човек)
130. Алмъш (пр. 882-925, основал Волжка България)
131. Алогоботур (Олгу-батър, военачалник при Симеон I)
132. Алонсо де Охеда (Драган от Охрид, XV-XVI в.)
133. Алп (Бог, божество, Див)
134. Алта (Олта)
135. Алтай
136. Алтантаг (Алтън-таг)
137. Алтом (среден месец в Древнобългарския календар)
138. Алтунопа (кр. XI-XII в., Кан на Половците)
139. Алусиан (1-4)
140. Алусианина (Византийска императрица /1069-1071/)
141. Алхон (др.-иранско номадско племе, Алани)
142. Алчен
143. Алцег (ок. 931 г.)
144. Алцек (1-3)
145. Алцеко (сл. 662 – сл. 668)
146. Алциок (ок. 630-635 и сл.)
147. Ам
148. Ама (Но, Обаче, И, Хем)
149. Амбар (Хамбар)
150. Амеша Спента („Безсмъртните святи“, III-II хдл. пр. Хр.)
151. Амкам (Хамкам)
152. Амударя (Окса, река в Балгара-Бактрия, в Имеон и в Едем)
153. Амул (Амударя, Окса)
154. Ан (Небе, вселена, Тан, Ану)
155. Ана (Всевелителят)
156. Ана (1-3, Анна)
157. Анаксюриди (Чешири, Потури, срв. Антерия)
158. Анар (Кан, Цар)
159. Анат (Богиня на лова в Зап.-симитската митология)
160. Анау (град от IV хдл. пр. Хр. в района на Древните българи)
161. Анахит (Богиня от Арменската митология)
162. Анахита (Богиня от др.-ир. пантеон – Ардви-Сура-Анахите)
163. Анбал (бълг. аристократ пр. 1169-1174 г.)
164. Анбар (Хамбар)
165. Ангария
166. Ангел (българската дума се различава от византо-елинската)
167. Ангелогласният (Иоан Кокузел или Кукузел, ок. 1280-1360)
168. Ангиста (приток на Струма)
169. Андаг (др.-бълг. „област“, от Ан, срв. Андар, Андет, Андж)
170. Андар (Андара, Антерия, Антари, Андрийка)
171. Андет (пръстен, керамичен пръстен за вретено)
172. Андж (Анчо, „съсичащ, поразяващ“, от Ан)
173. Андреевден (Едрей, Мечкинден, 30 ноември)
174. Андрей (срв. Ангел, Александър, Алусиан, Антон)
175. Андрея (1-3)
176. Андрийка (Андар, Антари)
177. Анево кале (ср.-век. Крепост край Сопот)
178. Анзи (1. Андж; 2. др.-бълг. град в Кавказ, вж. Булгар-Балх)
179. Анзуд (божествен вятър, вж. Андж)
180. Ани (Аню, Ана /1/, Анко, Анчо)
181. Анибал* (Ханибал*)
182. Анигал (Анихал, осетино-българско божество на медарството)
183. Анкул (Янкул, звездата Юпитер)
184. Анна (1-9, имена и биография на български принцеси)
185. Анна Комнина (1083-1154)
186. Анна-Неда (царица 1323-1324, Доминика)
187. Аннона (Анона, „Отвъдния свят“, вж. Келти)
188. Анси (владетелска титла от Двуречието в III хдл. пр. Хр.)
189. Антасура (шумер. = др.-бълг. Истукан; вж. Сура, Ан)
190. Анти (етноним, споменаван до 602 г. от н.е.)
191. Анто (Анчо, Антон)
192. Анту (акад. върховна богиня, съответствие на Ан и Ану)
193. Антуса (жената на Ардабур /3/)
194. Ану (Ан, Върховният бог)
195. Анунаци (Ануни, Анунаки)
196. Анчар
197. Анчийци (група със специален военено-социален статут, съставена главно от саклани и склави, предвождана единствено от етнически българи)
198. Анчо (Иван Анчо, ХI в.)
199. Аншан (страната на древните етно-перси)
200. Аншар и Кишар (бащата и майката на Върховния бог Ану)
201. Апам-Напат (Дух на Водата)
202. Апартах (Партия, страната на Партите, Партското царство)
203. Ар (Ара, Хар, Хара)
204. Араб (Араби, Сарацини)
205. Араба (Арабия, в Х век название на град Средец, днес София)
206. Араба-конак (проход край София)
207. Арабия (1, 2)
208. Арабска култура (VIII-XIII в.)
209. Арабски халифат
210. Арад (селище в Банат)
211. Аракса (Сърдаря)
212. Арал (Аралско море)
213. Арамлия (върха на Чудинска планина)
214. Арап
215. Араплийска река
216. Араповски манастир
217. Арапя
218. Арарат (Харарат, връх в Арменската планинска област)
219. Арачеа (град в българската област Вананд)
220. Арбана (1, 2)
221. Арбанас
222. Арбанаси
223. Арбанаска земя (Арбанашка земя, днес Ср. и Ю. Албания)
224. Арбанашка хора (Арбанаска планинска земя, Арбанска земя)
225. Арбанашки села
226. Арбанашко кале
227. Арбанска земя
228. Арбанци
229. Арбат (основател на Унгарската династия Арпатиди, син на Алмъш)
230. Арбат (2), родственик на Гази-Барадж (1229-1246)
231. Арбен (ок. 1331-1376)
232. Аргат (слуга, Арду)
233. Арда (Ардви, река)
234. Ардабур (V-VI в.)
235. Ардабур (2-4)
236. Ардакан (град, днес в СИ Турция)
237. Ардви (Анахита, Богиня на Свещените води)
238. Арджеш (река във Влашката равнина)
239. Ардон (река в Сев. Осетия; вж. Осетинци)
240. Арду (роб)
241. Аре (Айде)
242. Арев (легендарен Български цар)
243. Арев (2; арменски бог на Слънцето и Живота)
244. Арек (град до Казан)
245. Арен (Харен)
246. Ареобинда (внук на Ардебур /3/)
247. Аресан (Арен, Харесан)ѝ
248. Аресван (Харесван)
249. Ари („мъжественият“, „закрилникът“, от Хар)
250. Арии (Арийци)
251. Ария (Арийци)
252. Ариянци (Арияни)
253. Арка (Аркъ)
254. Аркан
255. Арката (река, съставна на Струма)
256. Аркар (Архар)
257. Армаган
258. Армасник (годеник)
259. Армения
260. Арменец
261. Арменски българи
262. Арменски геноцид
263. Арменския поп
264. Арна (2; Арнаба, Арта)
265. Арнаутин (Арнаут, Арнавут, Арбавец, Албавец)
266. Арнаутче
267. Арнаутска чушка
268. Арнаутски
269. Арно (Харно)
270. Аромат
271. Арон (971-987; Самуил, Давид, Моисей)
272. Арон (2)
273. Арпад (Арбат)
274. Арсана (българският Зографски манастир)
275. Арск (Арча, град близо до Казан)
276. Арта (1-4)
277. Артаба (ок. 54 литра)
278. Артабаз (VI в. пр. Хр.)
279. Артабан (VI-V в. пр. Хр.)
280. Артаван (Артабан, български кан ок. 330-350 г., Вананд)
281. Артаз
282. Артаксеркс (Ксеркс, Дарии)
283. Артафрен (1, 2; през VI-V в. пр. Хр., Дарданелите и пр.)
284. Артор (Арторий Кастий, II в. от н.е., Сарматия, Аваба)
285. Артюбиа
286. Архангел (Ангел)
287. Архангел Михаил (Рангел, Рангеловден)
288. Архар (Аркар)
289. Арчар
290. Аршин
291. Арштат (Арщат)
292. Ас (1, 2)
293. Ас Багана
294. Ас Банджа (Фанагория, Тана)
295. Ас Кала (Аскал)
296. Ас Су
297. Ас Таркан (Астрахан)
298. Аса (1-3, Аша; Истината)
299. Асавазда (безсмъртен, Артавазд)
300. Асала (Келти)
301. Асара (крепост в Родопите)
302. Асат (същност)
303. Асдаулес
304. Асекия (Хасекията)
305. Асен
306. Асен (1-12, български принцове от рода Асен)
307. Асен I (Иоан Асен I)
308. Асеневич
309. Асеневичева (ок. 1093/94 – сл. 1154/55, Киевска княгиня)
310. Асеневци
311. Асенина (1-16, български царици, императрици, принцеси)
312. Асен-Кул (принц)
313. Аси (Аши, Арти)
314. Аси (2, ури; 3, осетинци)
315. Асирийци
316. Асирийски царе (1, 2)
317. Асирия
318. Асиро-Вавилон
319. Асия (и фамилията Асиев)
320. Аскал (Киев)
321. Аскал (2-5)
322. Асково (Хасково)
323. Асла (българска магьосница от XII в.)
324. Асма (Хасма)
325. Асо (скелет, гроб)
326. Аспа (лично име, Аспа Асеневич)
327. Аспа Гиргеневич
328. Аспандеат (Тан, Тангра)
329. Аспар
330. Аспар (1-6)
331. Аспараг (Аспаракх, Аспарук)
332. Аспарагус
333. Аспаракх (Александър III Македонски)
334. Аспарук (Аспарух, цар и на Грузия около I век)
335. Аспарух (ок. 637-699)
336. Аста
337. Астар (Ищар)
338. Астара
339. Астарта (Астара, Ищар)
340. Астра (Звездел)
341. Астрахан (Ас-тархан)
342. Астраханско царство
343. Асьов (Асиев)
344. А така (Ха така)
345. Атаман
346. Атанас
347. Атар (Огън)
348. Атила
349. Атрак (български принц от VI век)
350. Ау (Ай, Ах)
351. Аудан (Авдан, Айдан)
352. Аудан Дуло
353. Аудан Су (Авдан-су)
354. Аул
355. Ах (Ъх, Ех, Ох, Ух, Их)
356. Аха (Ахам)
357. Ахмак
358. Ахрида (Източни Родопи, Охрида)
359. Аху
360. Ахурамазда (Ахура-Мазда, Мазда)
361. Ацам (Ацане)
362. Аче
363. Аша (Аса, „истина“)
364. Ашавазда (Аша, -вазда: „безсмъртният“)
365. Аши (божество на щастието, успеха, изобилието)
366. Ашина (Асина, Асена, династия в Тюркския хаканат)
367. Ашладиса
368. Ашнун (Богиня на зърното)
369. Аязмо (Яз)

За всички статии от буква „А“ натиснете ТУК