Азбучна история на българите

Съдържание буква „Б“

За всички статии от буква „Б“ натиснете ТУК

1. Б – втората буква от българската и старобългарската азбука;
2. Ба (1-4)
3. Баба (1-7)
4. Баба Вида
5. Баба Марта
6. Бабаитлък
7. Бабанка
8. Бабин връх
9. Бабин нос
10. Бабина ти трънкина
11. Бабинден (8 януари)
12. Бабини дивитини
13. Бабини зъби
14. Бабино
15. Бабишкер (Бабушкер)
16. Бабка (стара дребна монета)
17. Бабки (Кокиче)
18. Бабово
19. Бабуган-яйла (в Крим)
20. Бабугери (Кукери)
21. Бабук
22. Бабуна
23. Бабушкер
24. Бабушки (риба)
25. Бабяк (1-3)
26. Бабяшка чука
27. Бава (избава)
28. Бавя
29. Баг (Бага, Бог)
30. Баг-Нади (епитет на река Сърдаря; вж. Бог, вж. Нада)
31. Бага (1-3)
32. Багаин (др.-бълг. титла)
33. Багантур (Багатур)
34. Багаров
35. Багатур
36. Багачина (местност)
37. Багдат
38. Баглан
39. Багой (др.-ирано-перс. име-епитет от IV в. пр. Хр.)
40. Багра
41. Багреница
42. Багча Болгар (Болгар в Крим, днес Бахчисарай)
43. Баджанак (1; близък роднина)
44. Баджанак (2; Печенег)
45. Баджев
46. Баджо (Бачо)
47. База
48. Базкам
49. Баир (Бърдо, Рид, Хълм, Могила)
50. Бай
51. Байбан-гули (Алмас)
52. Байдарска долина (в Крим)
53. Байканово поле
54. Байо (1, 2)
55. Байу (Баю)
56. Байчо
57. Бака (1, 2)
58. Бакал
59. Бакала (Бакалинци)
60. Бакалда (вид езера край Волга)
61. Бакалинци (волжки българи, които са покръстени след 1552 г., )
62. Бакар
63. Бакеу (град на р. Бистрица в Румъния)
64. Баклава (сладка баница)
65. Бако (Бачо, Бат, Бато, Батко)
66. Баконь (планина до Балатон)
67. Бактра (1-3)
68. Бактриа (Бактрия, Балгара)
69. Бактриана (географски район на юг от Согдиана и на североизток от Партия)
70. Бактрийска конница
71. Бактрийско царство
72. Бактрийци
73. Бактрия (Балгара, държавата Булгар)
74. Бакшев (Петър Богдан Бакшев или Бакшич, 1601-1674 г., българин и виден български историк, Софийски католически епископ)
75. Баку (Азарбайджан, Азърбайджан)
76. Бакър (Котел; Мед)
77. Бал (глава, главен и пр.)
78. Бала (1-3)
79. Балабай (иврит: „отговорник, шеф“)
80. Балабан (1, 2)
81. Балабанов
82. Балабутин
83. Балама
84. Бала-мургаб
85. Балан
86. Баланово (с-ще в днешна България)
87. Баланда (с-ще и р. в Саратовска обл.)
88. Балар (учен, мъдрец, вежа)
89. Балас
90. Балатон
91. Балахна (Балакана, срв. Бакалинци)
92. Балачки (бълг. име на Ески-баба)
93. Балван (1, 2)
94. Балг (Балх, Балгх)
95. Балгара (Бактрия)
96. Балгар-чуй (Българ-чай)
97. Балгер (за българите и за баварците)
98. Балгхара (Балгара, Бактрия)
99. Балдуин (Бодуен, Граф на Фландрия и на Ено /1171-1206/ и Латински император през 1204-1206 г.)
100. Балдю (български войвода от втората половина на XIV век)
101. Балев
102. Балевски
103. Бален (българско селище в Румъния)
104. Балза (Балса, Балша, български род в Зета и/или Черна Гора)
105. Балза (2-6, Балша, Балшичи)
106. Балиев
107. Балиево (местност)
108. Балий (лекар, лечител)
109. Балийар (пророк, прорицател, вещ, знаещ, мъдър, предвиждащ бъдещето; Аскал: „пророк“, вж. Бат Оркан)
110. Балийски
111. Балик (1; български принц от XIV в.)
112. Балик (2; крепост, форт, цитадела; неголям град; укрепено предградие)
113. Балин (1-2; български владетели)
114. Балина (1; Балин)
115. Балина (2; Тодор Балина Шишман)
116. Балински
117. Балияр (Балийар)
118. Балк (Болк: „държава, страна“)
119. Балк (2-5)
120. Балка (1, 2)
121. Балкан (1, 2)
122. Балкана (, 2)
123. Балкани
124. Балканска гора
125. Балкански полуостров (Балканите)
126. Балкари (българи от Кавказ)
127. Балкхара (1-3)
128. Балта (1-7)
129. Балтав (Главанак)
130. Балтавар (1, 2)
131. Балтавя (Бъбря)
132. Балтаоглу (български велможа от XV век на служба при Мурад II и Мехмед II, които имат българска кръв, вж. тук Османска династия)
133. Балтаур (Балтавар, Алмъш /895-925/)
134. Балтацар (IX-X век; Саклани)
135. Балтийско море (Балтика)
136. Балтия (Брадва)
137. Балтоглу (Балтаоглу)
138. Балторо (ледник в Каракорум)
139. Балуш (кан на Половците или владетел на свободните земи на България на север и изток от Долни Дунав преди и след 1054 година)
140. Балх (1-4), Балг
141. Балхан (Балкан)
142. Балхар (Балгар)
143. Балхара (Бългхара, Балгара)
144. Балхаш (море-езеро; вж. Каспийско море)
145. Балчев
146. Балчик (Балик)
147. Балчо
148. Балчо войвода (края на ХVII и нач. на XVIII в.)
149. Балчуг (Москва)
150. Балша (1-4)
151. Балши (1, 2)
152. Балшич
153. Балък (Балама)
154. Балю
155. Балянд-киик (река)
156. Бан
157. Банат
158. Банатски българи
159. Бандерица
160. Банджа (1,2)
161. Бани (1, 2; Българска баня)
162. Баница (1-5)
163. Банишора
164. Банища
165. Банки (Банкя)
166. Банките (Баните)
167. Банска
168. Банска Бистрица (в Словакия)
169. Банскалии
170. Бански езера
171. Бански старец
172. Банско
173. Баня (1, 2; Българска баня)
174. Баня Лука (Баня-лъка)
175. Бар (град в ЮЗ Украина)
176. Бара
177. Барабан
178. Барабар
179. Барадж (1; Мардукан)
180. Барадж (2; Гази Барадж, Кан на Волжка България преди 1199-1246)
181. Барадж-чишма (река в Казанското царство)
182. Барака
183. Барам
184. Барджил (1; нарицателно на Персия)
185. Барджил (2; Хазарски хакан 845-860)
186. Барем (поне, би било добре)
187. Барин (Бог на победата и Войната)
188. Барини (Баринджар*, рус. Берендеи, групировка от няколко български рода в през средновековието в района на Украина и Новгород)
189. Баринджар
190. Барин-диу (Диу-барин или Добрина – български велможа през Х-XI век в Киев и Новгород, брат на Малуша Любечанка и деца на Мал, който е син на Алмъш; Малуша Любечанка е майка на Киевския княз Владимир I)
191. Баринту (Барин-тау)
192. Барис (1-3; Борис)
193. Барке* (селище в Бактрия)
194. Барс (лъв, тигър)
195. Бартанг (Бартанга, Бара, Тан, Тангра)
196. Бас (1, 2)
197. Басар
198. Басараб (1-10)
199. Басараба
200. Басарбово
201. Басарбовски манастир
202. Басня
203. Бат (Бата, сан, титла)
204. Бат Алавив (пр. 378-421; Алавив, Алаба)
205. Бат Баян (Бат Боян, Безмер, 665-690)
206. Бат Билга (1; Билга-мес, Гилгамеш)
207. Бат Билга (2; бащата на Дева Мария)
208. Бат Боян (Бат Баян, Батбаян, 665-690)
209. Бат Джураш (Бат Тимер, 690-700, син на Бат Боян)
210. Бат Оркан (1; 602-603, починал към 641/645 г.)
211. Бат Оркан (2; ок. 1499-1551)
212. Бат Сама (Бат Само, Самбат, пр. 618-676)
213. Бат Тимер (Бат Джураш, 690-700)
214. Бат Угор (Бат Угър, Бат Угър Мумин, 882-895, умира в 922 г.)
215. Бата (1; Бат)
216. Бата (2)
217. Бата (3; Юлай Бата, пр. 814 г., тъст на Българския кан Айбат /814-855/)
218. Бата (4; Ар-бата, Арбат, 882/893-907)
219. Бата (5; селище)
220. Бата Джун (войвода на анчийците* от 870 г.; син на Джир и Джир-Ас, др.-рус. Дир)
221. Батавил (днес Путивл)
222. Батак (1-3)
223. Батан
224. Батановци
225. Батанци
226. Батбай (епитет на Бат Боян, 665-690)
227. Батбаян (Бат Боян, 665-690)
228. Батбаянова България
229. Батбаянови българи
230. Бате (Бати, Батко)
231. Батеси (шумер., Бат, Бата, Кан, Цар)
232. Батко (Бате, Бати, Бато)
233. Батил (крепостта на с-щето Бояна край Средец* или дн. София)
234. Батин (1-3)
235. Батинци (Батанци)
236. Батиш (2; Батиши, Батишци)
237. Батишка (Батка, Бате)
238. Батишци (в.-бълг. Батыш, Батъш, от Бат*, българоезично племе, образувано от сливането на част от българите с др.-ираноезични саклани* и със склави*; наричани са в Киевска Рус с именната форма “вятичи” – от бълг. Батыш, мн. ч. Батыши; вятичите се явяват предци на Донските и Воронежките т.е. Рязанските казаци; вж. Анчийци*, Склави*, Славяни*, Саклани* и пр.)
239. Батишница (от Батиш /1/*, Бате, Батко)
240. Баткун
241. Баткунски манастир
242. Батова гора (Балтата)
243. Батова река
244. Батово
245. Батори (български епитет от Бат, Бата, носен от Стефан Батори, 1533-1586, който е Седмоградски войвода и Полско-Литовски крал в 1575/77-1586 г.)
246. Батош
247. Батошево
248. Батошевски манастир
249. Батошевски надпис (от Цар Михаил Асен /1246-1256/)
250. Батраз (Батър, бълг. титла или епитет; Бог на бурите)
251. Батрън (Батър, бълг. титла насена от българскиа войвода на Влашкото войводство Иоан Мирчо Старши /1385-1418/)
252. Батул
253. Батулийска река
254. Батулия (срв. Батил)
255. Батулци (срв. Батил, Батулия)
256. Батър (др.-бълг. титла, сан, епитет)
257. Бау (1)
258. Бау (2; шумер. Баба; Бау (Богиня на Лагаш, на Плодородието и на лечението, съпруга на Бога-воин Нин-гирсу)
259. Баул (един от българските воеводи на север от Долни Дунав към края на XIV век)
260. Бахур
261. Бахчисарай (Багча Болгар, град в Крим)
262. Бач (Бачкане)
263. Бацкам
264. Баш
265. Башка (Бая)
266. Башкири (Башкирци, угри, себери, маджари, мишари, торки, турци и др.)
267. Башкирия
268. Башкорти
269. Башкортия
270. Башлийска порта (топоним в Пирин)
271. Баща (Башта, Бащу)
272. Бащелакски хребет (на с.-з. от Алтай, дълъг 120 км, висок до 2421 м)
273. Бащи Тавил (важно плато по пътя към Персепол)
274. Бащин край
275. Бащица
276. Бащу (1-5)
277. Бая
278. Баян (1-4; Боян)
279. Баят
280. Бдение
281. Бдин
282. Бдинци
283. Бдя
284. Бе (Ба)
285. Бебе
286. Бег (Бяг)
287. Бега (река в Унгария и Румъния, тече през град Тимишвар или Тимишуара, ляв приток на Тиса)
288. Беда
289. Беден
290. Бедро
291. Без
292. Безмер
293. Безратий
294. Безумен
295. Безумие
296. Безчества
297. Безчинен
298. Бел (1-4; Бал, Бял)
299. Бел Оморта (български каназ от IX в.)
300. Бела (1-3)
301. Бела Вежа (1; Саркел, Хин)
302. Бела Вежа (2; град на р. Остер – приток на Десна – през XI-XII в.)
303. Бела Вежа (Беловежката пуста)
304. Бели Искър
305. Бела Места
306. Бела Речка (селища)
307. Бела Царица (селище в Родопите от XVI-XVII в. или от по-рано)
308. Бела Църква (1; Бела Черква)
309. Бела Църква (2; град в Киевска обл., известен от 1155 г.)
310. Бела Черква
311. Беласица
312. Белащица
313. Белград (1-11)
314. Белдуз (Белдус, кан на Половците през XI-XII в., пленен в 1103 г. и по-късно убит)
315. Белев (град, известен от 1147 г.)
316. Белег (Белязан)
317. Белен
318. Беленджия (Беленчия)
319. Беленка (Белица, вид риба)
320. Белз (Белч, град в областта на Лвов, изв. от 1030 г.)
321. Бели
322. Бели бряг (Белият бряг)
323. Бели връх
324. Бели Дрин
325. Бели Дунав
326. Бели извор
327. Бели Лом
328. Бели Тимок
329. Белиджи (Беличи)
330. Белинташ
331. Белисток (Червенски градове, Краков, Вроцлав, Пустинята между Полша и България, Хрун III, Самбат, Крум*)
332. Белица (1-4)
333. Белият кукер (Кукери, Коледа, Сур, Сурваки)
334. Белка (1, 2)
335. Белкопитово
336. Белмекен
337. Бело езеро
338. Бело море (1, 1а, 2)
339. Бело поле (1, 2)
340. Белобрежие (лимана на Днепър; вж. и Белград на Днестър)
341. Беловежката пуста (пустиня, срв. Рилската пустиня)
342. Белово
343. Белови (Бинбелови*, род, воеводи на Странджа, изв. от 1345 г. до днес)
344. Беловидово (днес Златоград)
345. Беловлас
346. Белоградец
347. Белоградчик
348. Белокаменен
349. Беломорие (1, 2)
350. Беломорска Тракия
351. Беломорци
352. Белополци
353. Белоруси
354. Белорусия
355. Белорусия
356. Белослава (Асенина, Сръбска кралица 1234-1243)
357. Белота (1), болярин по времето на Цар Калоян* (1197-1207 г.); в писмо от 1202 г. до Папа Инокентий ІІІ (1198-1216), Б. нарича себеси ”принцепс” (севаст) на Браничевска* или Белградска* област, освободени към 1195 г. от унгарците при царете Асен І* (1185-1196) и Петър ІV* (1185-1197);
358. Белота (2), феодалът на Ловеч* в края на ХІV в.;
359. Белтък
360. Белуга
361. Белурос (богато селище в Родопите в периода 527-565 г.)
362. Белци (1-3)
363. Белчин (1, 2)
364. Белчуг (1, 2)
365. Беля (1, 2)
366. Беневреци
367. Бера
368. Бердана
369. Берекет
370. Берия
371. Берислав (от кр. на XII-XIII в., погребан в столицата Търново)
372. Бес (330-329 г. пр. Хр., архонт на Бактрия и цяла Персия; Дарии)
373. Бесар (1; велможа от кр. на XIII-XIV в.)
374. Бесар (2-4)
375. Бесараба
376. Бесарабия
377. Беседа
378. Беседка
379. Бесен
380. Бесерман (745-787)
381. Беспакан (Васпуркан)
382. Бехташ (път за плавателните съдове между Дон и Волга през IX-XIII в. и след това)
383. Бехти (един от месеците в Древно-българския календар, обхващащ времето в края на април и началото на май по Юлианския календар)
384. Би
385. Бива
386. Бивам (1-3)
387. Бик (Биче)
388. Бил (1-4)
389. Билга (1-3)
390. Билга-мес (Билга /3/, Гилгамеш)
391. Биле
392. Било
393. Биля (1, 2; Била, Чергу-била)
394. Биляр (1, 2; Буляр)
395. Булярск
396. Бинбеловци (Бимбеловци, Белови)
397. Бинду (Саса-Бинду, син на Ила, който е син на Кардама – владетел на Балх или Балг…)
398. Биране (Бране)
399. Бирник
400. Бисер
401. Бит (Битие)
402. Битисам
403. Битка
404. Битол
405. Битола (Битоля)
406. Бих
407. Бич
408. Биче
409. Бичкия
410. Бишва (Бишка)
411. Бия (1-3)
412. Благ
413. Благата вест
414. Благовец
415. Благовещение
416. Блжен
417. Блато
418. Блед
419. Блестя
420. Ближа
421. Ближен
422. Близнаци
423. Близо
424. Бликам
425. Блюдо
426. Блюстя
427. Блюстител
428. Блъска
429. Бо
430. Боаз
431. Боамско ущелие (Боазко жрело)
432. Боб
433. Бобър
434. Бог, Бога, Богът
435. Бог Коледо (Коледо, Коледа)
436. Бога-Глава
437. Богар (селище в Тян-шян)
438. Богат
439. Богатур (Богатир)
440. Богдан (1-5)
441. Богдан Жупан (Балина, владетелят в Никопол през XV век)
442. Богдан планина (между Струма и Вардар)
443. Богдан Хмелницки (ок. 1597-1657)
444. Богдана (селище в Ливадия, Средна Гърция)
445. Богдо
446. Богес (велможа от VI-V в. пр. Хр.)
447. Богинка
448. Боговеселен
449. Боговиден
450. Богодъхновен
451. Богойавление (Богоявление)
452. Боголюбово (селище от 1158 г.)
453. Богомил, Богомили
454. Богорис (велможа от XII-XIII в. при Иоан Асен II /1218-1241/)
455. Богородица (1-3)
456. Богородица с Богочовека Слово
457. Богородица Черна (светата „Черната Богородица“ е пазителка на Полша)
458. Богочовека-Слово
459. Богоявление
460. Богучар (приток на Дон)
461. Бода (Буша)
462. Бодин (1, 2)
463. Бодър
464. Боженци
465. Божич
466. Божията планина
467. Божур
468. Боза (Бозаещ)
469. Боздуган
470. Бой
471. Боил
472. Боила Жупан
473. Бол (1, 2)
474. Болг (1-3)
475. Болгар (1-11)
476. Болгар Кертеш
477. Болгар Соло
478. Болгари
479. Болгариня (българска принцеса, Княгиня на Киев през 980-1014 г.)
480. Болгарски перец
481. Болград
482. Боле
483. Болехов (град в Карпатите от XIV в.)
484. Болка
485. Болница
486. Боло (1, 2)
487. Болуш (Балуш, Кан на Половците в XI век)
488. Болхов (град в Орловска обл., изв. от XIII век)
489. Бол-хор (Болгар, българи)
490. Боляр
491. Боняк (Половски кан пр. 1096 – сл. 1166)
492. Бор (1-7)
493. Борба
494. Бореи (Хипербореи)
495. Борец
496. Бори-таркан (Таркан, Боруи)
497. Борил I (1207-1218)
498. Борина
499. Борис (Български Бог на Огъня, на Пречистването чрез огън, на Справедливостта и на Възмездието)
500. Борис I Михаил (Български цар 852-914, роден към 819 г.)
501. Борис II (Български цар 970-977)
502. Борис III (Български цар 1918-1943)
503. Борис (1-6)
504. Борис Годунов, Руски цар (1598-1605, роден 1552 г., управляващ Московия от 1584 г., Господар на Казанското царство и на Астраханското царство)
505. Борис-дон (Бористен /1/*, Днепър)
506. Борис и Глеб (убити между август 1014 и септември 1015 г., синове на принцесата Болгариня*)
507. Борис-поле
508. Борис Симеон (виш велможа преди и след 1370 г.)
509. Борислав (град)
510. Борисов (град)
511. Борисовград
512. Борисопол (град)
513. Бористен (1, 2)
514. Борич (велможа от преди 943 и след 944 г. в Киевския феод)
515. Боричев (град в Киевския феод)
516. Бориш (град)
517. Борколдай
518. Борован
519. Боровец
520. Боровск (град)
521. Борохоро
522. Бору (Боруй, Боруи)
523. Боруджет
524. Боруево
525. Боруи-таркан
526. Боруй (Стара Загора)
527. Борун
528. Боряна
529. Бос
530. Босна (1-3)
531. Босокрак, Босоног, Босяк
532. Ботев (Христо, роден 25 декември 1847, убит на 20 май//1 юни 1876)
533. Ботко (след 1018 г., виш велможа при Цар Петър II Делян /1040-1041/)
534. Ботю
535. Бочка
536. Боя се, Боязън
537. Боян
538. Боян (1-7)
539. Боян Челбир (ок. 565-587)
540. Бояна (1, 2)
541. Боянари (Поенари)
542. Боянска църква
543. Боянският майстор
544. Бра (Бера)
545. Брава (1, 2)
546. Брада (1, 2)
547. Брадавица
548. Брадя
549. Брадясам
550. Брадва
551. Бразда
552. Брак (Женитба)
553. Бран (1-5)
554. Брана
555. Бранила (1-3)
556. Браниполе
557. Бранислав
558. Браница (1, 2)
559. Браничар
560. Браничево (1-3)
561. Браничевска област
562. Бранище (1-3)
563. Бранкович (български род пр. XIV – сл. XVI в.)
564. Бранна
565. Бранник
566. Брантия
567. Бранувам
568. Бранхиди (йонийско население, въдворено в Бактрия през V в. пр. Хр.)
569. Браня
570. Брат
571. Брата (лично име от XIII в.)
572. Братанец
573. Братец
574. Братеш (езеро)
575. Братислава
576. Братовчед
577. Братушани (селище в Молдова)
578. Брашно
579. Брашов
580. Брашовска грамота
581. Брегалница (1, 2)
582. Брегалнишка мисия (855 – след 863<)
583. Бреза
584. Брезна (март-април)
585. Бреме
586. Брест-Литовски договор (3 март 1918)
587. Брех
588. Брина
589. Брича
590. Бричка
591. Брод (1-4)
592. Бродилово
593. Бродник (1-4)
594. Броднина (данък)
595. Броды
596. Бродя, Бродяга
597. Брон (бял)
598. Бронз
599. Броня
600. Бронницы
601. Брульо (Симеон Стълпник, чества се на 1 септември)
602. Бруля
603. Бръмча
604. Брънка
605. Бръсна
606. Бръчка
607. Бряг
608. Бряз (с бяло петно, Брон)
609. Брянск
610. Бряст
611. Буба
612. Бубулечка
613. Буг (име на реки)
614. Бугараш (Българин)
615. Бугараши (1, 2)
616. Бугари
617. Бугул
618. Буда (1-4)
619. Буда-Пеща
620. Буден
621. Будим (814-858, българин, войвода на Анчийците*)
622. Будин (Бдин, Бъдин, Видин)
623. Будител
624. Будя
625. Буен
626. Буза
627. Бузан (1-3)
628. Бузо
629. Бузулък
630. Буйа (Буя, избуявам
631. Буйан (Буян, Боян)
632. Буйен (Буен)
633. Буйнозов
634. Буйност
635. Бук
636. Бука (1, 2)
637. Буква
638. Буковина
639. Буковски
640. Букурещ
641. Букурешлиев
642. Букьовци
643. Бул (Бал)
644. Булава
645. Булак (хидроним в Казан)
646. Булг (Булгар, Българи)
647. Булга (рус. „тревога, суматоха“)
648. Булгак (1, 2)
649. Булганак (град в Крим)
650. Булгар (1-14)
651. Булгар-Балг
652. Булгар-даг
653. Булгар мадан
654. Булгар руд
655. Булгар цар (владетел на Бактрия, ок. 224-241 г.)
656. Булгарели (италианско фамилно име)
657. Булгари (известна българска фамилия, произлизаща от о-в Корфу и от рода Асен-Шишман-Срацимир)
658. Булгария (планина и селище в Италия)
659. Булгаристан*
660. Булгаро (кардинал, пр. 550-605)
661. Булгароверчели (Верчели, селище в Италия)
662. Булгур
663. Булижник (рус.; от Бул)
664. Булимир (Български кан, ок. 340-378)
665. Булимир (2, Киевския княз Владимир I Святой, 978-1014)
666. Булка
667. Було
668. Булфила (Вулфила, 311-383, епископ на Дорусторум или Дръстър)
669. Булх (народът Булх или Булг, Булгар)
670. Булхар (1-4)
671. Булхара (Булгара, България)
672. Булхи (Българи)
673. Булхор (таджик. Българин)
674. Буля (1, 2)
675. Буляр (1, 2)
676. Бумбарче (Бръмбърче)
677. Буна (Бунт)
678. Бунар (Геран)
679. Бунт
680. Бунчук
681. Бура (Буря, Буран)
682. Буран
683. Бураш
684. Бураш (бълг. име-титла)
685. Бургарии (Бурги, вид крепости от II век)
686. Бургия (свредел)
687. Бурджан (1-4; арабско име за всички Българии, вж.)
688. Бурджан шах (Булгар цар)
689. Бурджанадзе
690. Бурджев (бълг. фамилно име)
691. Бурен (1, 2)
692. Буревестен
693. Буревестник
694. Буржан (1, 2)
695. Бурзан
696. Бурзен (легендарен цар от династията на Кейанидите, наследен от Кай Лорасп, който обновил и разкрасил божествения храмов град Балх, Бълг)
697. Бури (др.-български Бог на Победата)
698. Бурка (плащ)
699. Бурнада (вълнорез на лодка, срв. Бурун, Буруй и пр.)
700. Буроград (български средновековен град в Беломорието, днес Перитор)
701. Буртас (1, 2)
702. Буртаси (1-3; три различни етнически общности)
703. Бурен (1, 2)
704. Бурхан Халдун (планина, Угетай, Чингиз-хан, Гази-Барадж, Волжка България)
705. Буря (1, 2)
706. Буск (Бугск, град)
707. Бут (1, 2)
708. Бута (Бутам)
709. Бутаул Жоапан
710. Бутилка
711. Бухал
712. Бухам (1, 2)
713. Бухара (Бугара)
714. Буца
715. Буча (1, 2)
716. Бучач (град)
717. Бучвам (Буча)
718. Бучиниш
719. Бучка
720. Бучкам
721. Бучица
722. Буша
723. Бушувам
724. Бъ (Ба)
725. Бъбна
726. Бъбрек
727. Бъда
728. Бъдещ
729. Бъдеще
730. Бъди
731. Бъдин (Бдин, Будин, Видин, Вида; Виден /2/, Виена)
732. Бъдни (Бъдещ, Бъда)
733. Бъдни вечер (24 декември)
734. Бъдник (1, 2)
735. Бъз (1, 2)
736. Бъзак
737. Бъзе
738. Бъзикам
739. Бъзлив
740. Бъзов
741. Бъзулък
742. Бъкам
743. Бъкел
744. Бъклица
745. Бъл (Бал, Ба, Бъ)
746. Бълболя
747. Бъла (Бъила, Бала)
748. Бълбукам
749. Бълвам
750. Бълвя (Бърборя, Бълвам)
751. Бълг (Бурзен, Балх, Балг)
752. Българ (1-3)
753. Българин (1; по етнос, по култура и по идеология, вяра, религия)
754. Българин (2; човек, посветен в тайните виши знания)
755. Българин (3; жител на България – страната на българите, един от Българския народ)
756. Българин (4; „всеки православен християнин от българската религия“)
757. Българин (5; симит, българите са симити)
758. Българите в Италия
759. Българите в Мала Азия
760. Българите в съседните на средновековна България страни и ареали
761. България (1-3)
762. България от XV до втората половина на XVII век
763. Българка (1-3)
764. Българо-Византийска империя (Българо-Византийска власт на юг от Дунав през ХІ и ХІІ век; Византо-Българско управление през ХІ и ХІІ век)
765. Българо-Византийска власт на юг от Дунав през XI и XII век
766. Българо-Византийска държава
767. Българо-Маджарски договори
768. Българо-Склави
769. Българолу (селище на с.-з. от хребета Българ-даг, който е в Ю. Мала Азия)
770. Българословенски (Словенски, Словенобългарски)
771. Българска баня (1, 2)
772. Българска гора
773. Българска древност
774. Българска държава
775. Българска ислямска църква
776. Българска кожа
777. Българска Морава (река Морава на юг от Дунав)
778. Българска надменност (Българско висикимерие)
779. Българска печка
780. Българска православна църква (БПЦ)
781. Българска праистория
782. Българска ракия
783. Българска култура
784. Българската парна машина
785. Български арменци
786. Български гърци
787. Български евреи
788. Български италианци (Българите в Италия)
789. Български килими
790. Български мир
791. Български мюсюлмани
792. Български огън (Мидийски огън)
793. Български пипер
794. Български турци
795. Български цигани
796. Български чайник (Чайник, Чай)
797. Българските владетели
798. Българските родове
799. Българските царе
800. Българският език
801. Българско море (Каспийско море)
802. Българско средновековие
803. Българско царство
804. Българското царство
805. Бълю
806. Бърборя
807. Бърдо (1-3)
808. Бърдоква (Ивайло*, Въльо*)
809. Бърз
810. Бързан (1, 2)
811. Бързач
812. Бързей
813. Бързина
814. Бързица (1, 2)
815. Бързой
816. Бързоходец
817. Бъркало (вж. също Мада, Трита)
818. Бъркам (1, 2)
819. Бърлога
820. Бърна
821. Бърникам (Бъркам, Барам)
822. Бърно
823. Бърча
824. Бърша
825. Бъха (Бъхта, Буха, Бие)
826. Бъчва
827. Бъчвар
828. Бъчия
829. Бъчонка
830. Бъша
831. Бюракан (от Буру, село в Армения)
832. Бял (1, 2)
833. Бял ден
834. Бял Дунав (Бели Дунав)
835. Бял овен (срв. Черен овен)
836. Бял свят
837. Бял и червен
838. Бял човек (1, 2)
839. Бяла (1-3)
840. Бяла мома
841. Бяла Слатина
842. Бяла Черква
843. Бялата вода (срв. Черна вода)
844. Бялата черква
845. Бяли Дунайце (в Полша)
846. Бяло море
847. Бяс (Бес)
848. Бях (Съм)

За всички статии от буква „Б“ натиснете ТУК