Азбучна история на българите

Рая в карта от 776 г., карта на света, Едем и рая са в Бактрия

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.