Азбучна история на българите

Рай, в карта от 1235 г., изобразен в Бактрия при двугърбите камили

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.