Азбучна история на българите

Рай, в картата на Света от 1448 г. от двореца-Рай, който е на северо-изток от Каспийско море, извират 4-те Божии реки

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.