Азбучна история на българите

Др. Персия в 6-ти век пр. Хр., Персепол, фриз – Дървото на Живота в градината Рай, пазено от Херовим, но вж и Билга-мес. 72832773

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.