Азбучна история на българите

100-200 г., Каспийско море в Табула Певтингериана (допълвана ІІІ и ІV в. и копирана до ХІІІ в.), TabulaPeutingeriana

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.