Азбучна история на българите

001-3) от към 70 000 г. до 13 500-8300 (8000) г. пр. Хр., Ледниците са от 50-ти паралел на север и от 500-700 м нагоре до 30-ти.

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.